• M: bilgi@degerkaybial.com
 • T: 0 507 601 29 17
NOT:2008'den önceki modeller kapsama dahil değildir.

Kimler Başvuru Yapabilir

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç Değer Kaybı Nedir?

Trafik kazalarında zarar gören motorlu araçlar, onarılmasına karşın ikinci el piyasa değerinin azalması nedeniyle değer kaybına uğrar.Araç, onarılmakla istenilen şekilde eski hale getirilmiş olsa da; hasar nedeniyle ekonomik değerinde bir azalma olur. Yani araç istenilen şekilde tamir edilmiş olsa da artık ne araç sahibi ne de piyasa o araca çarpılmadan önceki değerini veremez. Onarım görmemiş, özenle iyi korunmuş bir araç ile kazaya karışıp onarılmış bir aracın piyasa değerinin aynı olacağı düşünülemez.

Kimler Başvurabilir?

Kimler Başvurabilir?

Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Poliçesi ile sigortacı, kusurlu araç sahibinin sorumluluğuna müteselsilen ortak olmaktadır. Trafik sigortacısı, yalnızca mağdur araçta meydana gelen hasar bedelinden değil, “doğrudan zarar” kabul edilen değer kaybından da sorumludur.Yargıtay’ın da yerleşik içtihatları da bu yöndedir. Araç Değer kaybı davalarında zaman aşımı süresi 2 yıldır. İki yıl içinde kaza yapmışsanız değer kaybı talebinde bulunabilirsiniz.

Ne Yapıyoruz?

Ne Yapıyoruz?

Aracınızın değer kaybının tespiti için Kara araçları alanında faaliyet gösteren adli bilirkişiler, sigorta eksperleri ve trafik kazalarına bağlı tazminat talepleri konusunda uzman avukatlar ile çalışıyor ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Üstelik Hiçbir Ücret Almıyoruz?

Sık Sorulan Sorular

➤ Neden bizden herhangi bir ücret talep etmiyorsunuz?

Herhangi bir ücret talep etmiyoruz çünkü tazminat talep etme aşamasında yapılan tüm masraf, avukatlık ücreti v.s. harcamalar kazada sorumlu olan karşı taraftan tahsil edilmektedir.

➤ Sigorta Yaptırırken Dikkat Edilecek Hususlar

1.SİGORTA POLİÇENİZİ DÜZENLEYEN KİŞİLERE DOĞRU VE TAM BİLGİ VERİNİZ.

Sigorta sözleşmeleri, sigorta ettirenin/sigortalının beyan esasına göre düzenlenmektedir. Sigorta ettiren/sigortalı, poliçenin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde sigorta şirketine bildirimde bulunmalıdır. Aksi takdirde, sigorta ettirenin beyanının gerçeğe aykırı veya eksik olması halinde, sigorta şirketi, sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapabileceği gibi sigorta poliçesini de iptal etme hakkına sahiptir.
2.POLİÇENİZİ MUTLAKA OKUYUNUZ.

Sigorta poliçesi, sigorta ettiren/sigortalı ile sigorta şirketi arasında yapılan bir sözleşme olup, her iki tarafı da bağlayan hükümler içermektedir. Bu nedenle, tarafların yükümlülüklerinin öğrenilmesi için poliçe ve eklerinin mutlaka incelenmesi gerekmektedir.
3.SİGORTA GENEL ŞARTLARINI İNCELEYİNİZ.

Sigorta genel şartları, söz konusu sigorta ile temin edilen haller ve sigorta teminatı dışında kalan haller ile sigorta şirketine ve sigorta ettirene düşen görevler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri açıklayan mevzuat olup, sigorta şirketleri tarafından sigorta ettirene verilmektedir.

Satın alınan ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinilmesi, sigorta yaptırılmadan önce ya da sigorta yaptırıldığı zaman söz konusu genel şartların, ileride karşılaşılabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla sigorta ettiren tarafından çok iyi okunması gerekmektedir.
4.SİGORTA TEMİNATININ KAPSAMINI TAM OLARAK İNCELEYİNİZ.

Sigorta poliçesi tarafından sağlanan teminatların kapsamı ile sigorta ettirene sağlanan güvencelerin neler olduğu konusunda tereddüte yer vermeyecek şekilde sigorta ettiren tarafından bilgi edinilmelidir.
5.SİGORTA POLİÇESİNDE YER ALAN ÖZEL ŞARTLARI İNCELEYİNİZ.

Sigorta şirketleri tarafından söz konusu genel şartlara ve varsa eklerine aykırı düşmemek, sigorta ettirenin aleyhine olmamak ve genel şartların teminatlarını daraltmayacak şekilde özel şartlar düzenlenmektedir. Dolayısıyla, özel şartlar hakkında sigorta ettiren tarafından bilgi sahibi olmak, ileride karşılaşılabilecek sorunları önlemek amacıyla büyük önem taşımaktadır.
6.SİGORTA POLİÇESİ HAKKINDA HER TÜRLÜ KONUYU SİGORTA SÖZLEŞMESİNİ DÜZENLEYEN KİŞİLERE SORMAKTAN KAÇINMAYINIZ.

Sigorta ettiren tarafından poliçe ve eklerinde yer alan tüm hükümler tamamıyla okunduğu halde, anlaşılmayan hususlar var ise, sigorta ettiren tarafından sigorta poliçesini düzenleyen kişilere sorulmalı, yeterince bilgi alınamadığı durumlarda ise, sigorta konusunda uzman bir avukata danışılmalıdır.
7.POLİÇENİZİN PRİM TUTARINI/ÜCRETİNİ MUTLAKA ÖDEYİNİZ.

Sigorta teminatı, sigorta ücretinin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise, ilk taksidin ödenmesiyle başlamaktadır. Sigorta teminatının başlayabilmesi için sigorta şirketine poliçede belirtilen prim tutarının, mutlaka sigorta ettiren tarafından ödenmesi gerekeceğinden poliçe teslimine rağmen prim ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamamaktadır. Dolayısıyla, sigorta priminin sigorta ettiren tarafından zamanında yatırılması ve makbuzun saklanması gerekmektedir.
8.POLİÇENİZDE MUAFİYET VE/VEYA MÜŞTEREK SİGORTA UYGULAMASINA DİKKAT EDİNİZ.

Sigorta şirketi ile sigorta ettiren, tesbit olunan bir miktara veya sigorta bedelinin belli bir yüzdesine kadar olan hasarların ya da hasarın belli bir yüzdesinin sigortacı tarafından tazmin edilmeyeceğini genel şartlara göre düzenleyebilmektedirler. Sigorta şirketi tarafından hasarın belli bir kısmının, sigorta ettirene paylaştırılmasına karşılık sigorta ettirenin ödeyeceği primden de indirim yapılmaktadır. Dolayısıyla, sigorta ettirenin hasar anında alacağı tazminat miktarını etkileyecek muafiyet ve müşterek sigorta uygulamasının avantaj ve dezavantajlarının sigorta ettiren tarafından çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

➤ Güvence Hesabı’ndan Karşılanmayacak Zararlar Nelerdir?

 • Manevi zararlar.
 • Bedensel zararlar dışında kalan her türlü maddi zararlar. (Hesabın yükümlü olduğu İflas etmiş veya Ruhsatları iptal edilmiş Sigorta Şirketleri hariç)
 • Kazaya neden olan aracın işletenin veya sürücüsünün zararları.
 • Motorlu aracı çalan veya gasbedenlerle, bunlara yardımcı olanların ve bu durumu bilerek araca binen sürücü veya yolcu zararları.
 • Motorlu araçların yarış için bulunması gereken sigortayı yaptırmaksızın yarışa katılması durumunda kişilere verdiği bedeni zararlar.
 • İşletenin eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği zararlar.
 • İşleten tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri.
 • Motorlu bisikletin sebep olduğu kazalardan doğan zararlar.
 • Motorla araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan kimselere motorlu aracın bırakılması sırasında kişilere gelen zararlar.
 • Hastalık ve ferdi kaza sigortası yapan sigorta şirketlerinin rücu talepleri.

➤ Güvence Hesabı’ndan Hangi Durumlarda Tazminat Talep Edilebilir?

Sigortacılık Kanunu’nun 14. maddesinde Güvence Hesabı’ndan hangi durumlarda tazminat talep edilebileceği belirtilmiştir. Bu durumlar kısaca;

 • Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,
 • Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar için,
 • Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar için,
 • Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar için,
 • Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler için,

➤ Gerekli belgeler nelerdir?

Hangi sebeple tazminat talebinde bulunduğunuza göre değişiklik göstermekte olup elinizdeki mevcut belgelerle bizimle iletişime geçtikten sonra gerekli olan minimum belge sizden talep edilecektir.

➤ Ne kadar süre içerisinde tazminat alabilirim?

Bu süre tazminat talebinizle ilgili elinizdeki mevcut belgelere göre değişiklik göstermekte olup maddi ve değer kaybı talepleriniz için 3 – 6 ay, sakatlanma ve ölüm halinde tazminat talepleriniz için 6-12 ay arasında değişiklik göstermektedir.

➤ Sigorta Şirketinden bakiye tazminat hakkımı ne kadar süre içerisinde ileri sürebilirim?

Sigorta şirketleri ödeme yapmadan önce mağdurlara ibraname imzalatmaktadırlar. Bakiye tazminat talebiniz ise bu ibranamenin imzalanmasından itibaren 2 yıl içerisinde ileri sürülebilmektedir. Yargıtay kararları gereğince sigorta şirketi tarafından ödenen tazminat ile hak ettiğiniz gerçek tazminat arasında aşırı derecede oransızlık varsa bu durumda herhangi bir süre kısıtlaması söz konusu olmayacaktır. Ancak her halükarda ibranameyi şartlı imzaladıysanız herhangi bir süre kısıtlaması yoktur. Bu nedenle sigorta şirketlerinden tazminat alacaklar, ibranamenin üzerine “fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla” v.b. ibareler ekleyerek ibranameye imza atmışlarsa bize başvurarak süre kısıtlamasına tabi olmadan bakiye tazminatlarını alabilirler.

➤ Daha önceden sigorta şirketinden tazminat alsam bile tazminat talep edebilir miyim?

Sigorta şirketleri tarafından hesaplanan tazminat tutarları hak ettiğiniz tazminat tutarlarından düşük olduğundan bakiye tazminat alma hakkınız bulunmaktadır.

➤ Trafik kazası sonucunda vefat eden sürücü %100 kusurlu olursa tazminat talep edilebilir mi?

Yargıtay’ın güncel kararları doğrultusunda vefat eden kişi trafik kazasında %100 kusurlu olsa bile yakınları tazminat talebinde bulunabileceklerdir.

➤ Kimler tazminat talebinde bulunabilir?

Kaza sonucunda ölüm halinde öncelikli olarak vefat edenin eşi, belirli bir yaşa kadar olan çocukları ve kardeşleri tazminat talebinde bulunabilirler. Vefat eden kişi çocuksa anne ve babası tazminat talep edebilir. Akrabalık bağı olmayan kişiler de hayattayken vefat edenin kendisine olan desteğini ispatlamak şartıyla tazminat talebinde bulunabilirler. Kaza sonucunda sakatlanma halinde kişinin kendisi tazminat talep edebilecektir. Maddi hasarlı trafik kazalarında ise tazminat talebi aracın ruhsat sahibi tarafından ileri sürülmelidir.

➤ Geçmişe dönük ne kadar süre önce meydana gelen kazalar için tazminat talebinde bulunabilirim?

Son 10 yıl içerisinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları ve iş kazaları için tazminat talebinde bulunabilirsiniz. Maddi hasarlı trafik kazalarında ise olayın son 2 yıl içerisinde meydana gelmesi gerekmektedir.

Biz Kimiz?

Sigorta mevzuatında uzman kadrosu ve kurumsal hizmet anlayışıyla kaza sonrası yaşanılan sorunlarla ilgili profesyonel çözümler sunuyoruz. Araç değer kaybı, kazanç kaybı, ölüm tazminatları,


İş gücü kaybı ve diğer sigorta konuları ilgili branşlarda, alanında uzman adli bilirkişiler ve sigorta eksperleri ile sigorta mevzuatına hakim uzman avukatlarla tüm Türkiye’de hizmetinizdeyiz.

İLETİŞİM

Adres:Merkezefendi Mah. Mevlana Cad.Tercüman Sitesi A-2 Blok Kat:15 Cevizlibağ/Zeytinburnu/İstanbul
Telefon: 0 507 601 29 17
Mail: degerkaybial@gmail.com